Over BAR

Het wetenschappelijk onderbouwde BAR-instrument en de leidraad zijn bedoeld om de samenwerking tussen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen te verbeteren. En zo de re-integratie van zieke werknemers te bevorderen. Op deze site kunt u feedback leveren op de actuele versie van instrument en leidraad. Wanneer wij deelnemers zoeken voor deelonderzoeken, kunt u zich via deze site aanmelden. Ook leest u het laatste nieuws over de doorontwikkeling van het BAR-instrument.

Over BAR

BAR staat voor Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratiemogelijkheden. Het BAR-instrument biedt bedrijfsartsen de mogelijkheid om de belastbaarheid en mogelijkheden voor re-integratie van zieke werknemers op uniforme wijze te beschrijven. Zodanig dat ook arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen hier goed mee uit de voeten kunnen. En op een manier die begrijpelijk is voor werknemers en werkgevers. Het instrument is gebaseerd op de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).

Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben, met subsidie van het ministerie van SZW en met directe betrokkenheid van bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen, in mei 2021 een eerste versie van het instrument (‘BAR 1.0’) en bijbehorende leidraad opgeleverd. Het instrument en de leidraad worden doorontwikkeld.

Over de doorontwikkeling

In februari 2022 zijn Amsterdam UMC en HAN University of Applied Sciences (HAN) gestart met de doorontwikkeling en validering van de BAR. In diezelfde maand is UMC Groningen gestart met evaluatie van de BAR in de praktijk. Dit consortium voert het onderzoek uit met subsidie uit het ZonMw-programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces.

Bij de doorontwikkeling is een belangrijke rol weggelegd voor werkgevers, werknemers, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen. Om dit te waarborgen, wordt een consortiumovereenkomst getekend met de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG), Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen (NVvA), Kwaliteit op Maat (KoM) en het UWV.

De onderzoekers