Panelonderzoek

Het BAR-instrument versie 2.0 is nu beschikbaar voor gebruik door bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen die zich bezighouden met begeleiding en beoordeling van zieke werknemers in het Poortwachterproces. Om het gebruik en de impact van het BAR-instrument en de leidraad op de samenwerking tussen professionals alsmede de kwaliteit van het re-integratiebegeleiding te evalueren, voeren onderzoekers van het UMCG een onafhankelijk evaluatieonderzoek uit. Het panelonderzoek is onderdeel van deze evaluatie.

Het doel van dit panelonderzoek is om het gebruik van het BAR-instrument en de leidraad in de praktijk te monitoren en te evalueren in een panel van bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen. Het panel wordt gedurende de looptijd van het project 4 keer per jaar gevraagd om een korte digitale vragenlijst in te vullen (duur 10 minuten). Vragen gaan over de ervaringen met het gebruik van het BAR 2.0, alsook hoe de samenwerking en communicatie met andere professionals, werkgevers en werknemers in het Poortwachterproces verloopt.

Meld u nu aan

Wij zijn op zoek naar bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen die:

  • zich bezighouden met begeleiding en beoordeling van zieke werknemers in het Poortwachterproces;
  • (gaan) werken met het BAR-instrument of gebruikmaken van de informatie uit het ingevulde instrument.

Wilt u met uw ervaring bijdragen aan de onafhankelijke evaluatie van het BAR-instrument en de leidraad? Meld u dan nu via deze link aan voor het panelonderzoek. De onderzoekers (Haitze de Vries en Nicole Snippen) nemen daarna contact met u op.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het panelonderzoek, neem dan contact op met de onderzoekers.