30 oktober 2021

Intentieverklaring doorontwikkeling BAR

In mei 2021 is de eerste release van de Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR) opgeleverd. Beroepsverenigingen NVAB, NVVG en NVvA, brancheorganisaties OVAL en Kwaliteit Op Maat, en UWV zien deze ‘1.0’-versie van het BAR-instrument als een belangrijke eerste stap richting een gezamenlijke taal met een eenduidig begrippenkader voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Zij willen actief bijdragen aan de doorontwikkeling van dit instrument. Hoe zij dat gaan doen, is vastgelegd in een gezamenlijke intentieverklaring.