28 februari 2024

Derde versie BAR nu online

Extra focus op re-integratiekansen, een verbeterde samenwerking tussen professionals, meer ruimte voor de visie van werknemer en werkgever, en meer oog voor de persoonlijke situatie van werknemers. Dit zijn slechts een aantal van de verbeteringen in de derde versie van het BAR-instrument. Onderzoeker Donny Kreuger: ‘BAR 3.0 is in nauwe samenwerking met bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen tot stand gekomen en sluit daardoor nog beter aan op de werkpraktijk van professionals.’

De verbeteringen in het BAR-instrument zijn het resultaat van het uitgebreide praktijkonderzoek dat het onderzoeksteam (Bouwine Carlier en Shirley Oomens van HAN University of Applied Sciences en Han Anema, Birgit Donker-Cools, Donny Kreuger en Frederieke Schaafsma van Amsterdam UMC) vorig jaar heeft uitgevoerd. Daarin heeft het team de ervaringen met BAR 2.0 van 9 bedrijfsartsen, 16 arbeidsdeskundigen en 6 verzekeringsartsen uitvoerig geanalyseerd en met hen besproken. ‘De inzichten die het praktijkonderzoek opleverde, heeft het projectteam verwerkt in BAR 3.0’, licht Kreuger toe. ‘Met deze derde versie van het Bar-instrument kunnen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen daardoor nog effectiever samenwerken aan de re-integratie van verzuimende werknemers.’

Veel verbeteringen in BAR 3.0

Het projectteam heeft de tweede versie van het BAR-instrument op meerdere punten verbeterd. ‘Nieuw is het overzicht van adviezen van de bedrijfsarts’, vertelt Shirley Oomens, projectleider bij HAN. ‘Dit ondersteunt de uitwisseling en afstemming tussen professionals. Daarnaast kunnen bedrijfsartsen nu in open velden nauwkeuriger beschrijven wat de mogelijkheden voor re-integratie zijn, waar ze in versie 2.0 slechts konden kiezen uit standaard opties. Ook is er in BAR 3.0 meer ruimte voor de visie van de werknemer en de werkgever op het re-integratieproces, omdat we de cijfermatige beoordeling hiervan hebben vervangen door open vragen.’ Ten slotte biedt de nieuwe versie van het BAR-instrument meer kwalitatieve mogelijkheden om optimaal op de persoonlijke situatie van een werknemer aan te sluiten.

Duidelijkere leidraad

Het projectteam heeft ook de leidraad voor het BAR-instrument geüpdatet. Oomens: ‘Deze is allereerst beknopter geworden en bevat gerichte aanbevelingen over hoe het instrument gebruikt kan worden. Dat biedt de mogelijkheid om de afstemming en samenwerking tussen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen te verbeteren. Ook besteedt de leidraad extra aandacht aan de communicatie met werknemer en werkgever. Verder is er in de leidraad meer focus op het beschrijven van aandachtsgebieden, toelichtingen en voorwaarden voor re-integratie.’

BAR 3.0 klaar voor praktijk

Het BAR-instrument en de leidraad zijn ontwikkeld om de samenwerking tussen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen te bevorderen. ‘BAR 3.0 is klaar voor gebruik’, aldus Birgit Donker-Cools, projectleider bij Amsterdam UMC. Ze roept bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen dan ook op om de nieuwste versie van het BAR-instrument en de leidraad in hun dagelijkse praktijk in te zetten.

Meer informatie over BAR

De laatste versie van het BAR-instrument en de bijbehorende leidraad zijn beschikbaar op www.bar-project.nl. Daar vindt u ook meer informatie over BAR. Bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen kunnen zich hier aanmelden voor aan het onafhankelijke panelonderzoek van het UMCG. Dit onderzoek heeft als doel het gebruik van het BAR-instrument en de leidraad in de praktijk te monitoren en te evalueren.