11 december 2023

Panelstudie BAR van start: help mee het instrument te verbeteren!

Met een panelstudie onderzoeken we de implementatie van het BAR-instrument en de bijbehorende leidraad gedurende een langere periode. Onderzoeker Nicole Snippen van Universitair Medisch Centrum Groningen: ‘We zijn benieuwd naar de ervaringen en meningen van zowel gebruikers als niet-gebruikers van BAR. Dus meldt u nu aan.’

Het BAR-instrument is volop in ontwikkeling. Sinds december 2022 kunnen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen gebruikmaken van versie 2.0 van het instrument. En over een aantal maanden komt BAR 3.0 beschikbaar. Het Universitair Medisch Centrum Groningen voert een onafhankelijke evaluatie uit van de huidige en toekomstige versies van het BAR-instrument. Snippen: ‘Onderdeel daarvan is een panelstudie, waarin deelnemers 4 keer per jaar een vragenlijst invullen. We roepen zowel professionals die het BAR-instrument gebruiken als professionals die het instrument (nog) niet gebruiken op om aan het panel deel te nemen.’

Wat onderzoeken we met de panelstudie?

In de panelstudie staan meerdere onderzoeksvragen centraal. ‘We willen weten in hoeverre bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen het BAR-instrument en de leidraad in hun dagelijkse praktijk gebruiken’, vertelt Snippen. ‘En wat hun ervaringen ermee zijn. Het doel van BAR is de onderlinge samenwerking en communicatie tussen professionals, werkgevers en werknemers te bevorderen. Draagt het BAR-instrument daar ook daadwerkelijk aan bij?’

Gebruik én niet-gebruik monitoren

Ook inventariseren de onderzoekers welke factoren het gebruik van het instrument bevorderen of belemmeren. Snippen: ‘We willen het gebruik én niet-gebruik van het BAR-instrument monitoren, want we zijn ook benieuwd naar eventuele veranderingen in het gebruik. Gaan bijvoorbeeld in de loop van de tijd meer professionals het instrument gebruiken? En wat zijn redenen om het instrument niet te gebruiken? Om deze vragen te beantwoorden is het belangrijk dat ook professionals die BAR niet gebruiken aan dit panel meedoen.’

 Wat kunt u verwachten als u meedoet?

‘We vragen deelnemers om gedurende minimaal 12 maanden tot maximaal 2,5 jaar 4 keer per jaar een korte online vragenlijst in te vullen’, licht Snippen toe. ‘Dat kost telkens maximaal een kwartier tijd. Deelname is geheel vrijwillig en u kunt zich tijdens het onderzoek altijd bedenken en stoppen.’ Het onderzoek loopt tot en met januari 2026, professionals kunnen zich tot uiterlijk december 2024 inschrijven voor het panel.

Meedoen?

De onderzoekers van Universitair Medisch Centrum Groningen hebben ongeveer 130 bedrijfsartsen, 65 verzekeringsartsen en 300 arbeidsdeskundigen werkzaam in het Poortwachtersproces nodig om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden en onderbouwde adviezen voor de doorontwikkeling en verdere implementatie van het BAR-instrument te kunnen geven. ‘We kunnen uw deelname dus goed gebruiken’, vertelt Snippen. ‘Als u wilt meewerken aan het evalueren en verbeteren van BAR-instrument kunt u zich aanmelden op deze website.’