21 september 2023

BAR-instrument wordt getest in de praktijk

Sinds mei 2023 werkt het onderzoeksteam HAN University of Applied Sciences en Amsterdam UMC aan een praktijkonderzoek naar het BAR-instrument en -leidraad. Hoe vordert het onderzoek en wanneer worden de eerste resultaten verwacht? Tijd voor een update met onderzoeker Donny Kreuger.

In een haalbaarheidsstudie zijn BAR-instrument en -leidraad voor het eerst in de praktijk gebruikt. ‘Een erg leuke en belangrijke fase van het onderzoek’, vertelt Donny enthousiast. ‘Na een gezamenlijke introductie hebben 15 bedrijfsartsen ieder voor 4 werknemers een BAR-instrument ingevuld. Wij hebben de ingevulde instrumenten geanonimiseerd en doorgestuurd naar een arbeidsdeskundige (privaat of publiek) of verzekeringsarts. Zij interpreteren en beoordelen de ingevulde BAR-instrumenten en komen daarna in paren samen tijdens een casusbespreking om interpretaties te bespreken en vergelijken.’

Doel van de haalbaarheidsstudie

De haalbaarheidsstudie heeft als doel inzicht te krijgen in hoe professionals het werken met BAR in de praktijk ervaren. Het team wil daarbij de bruikbaarheid, begrijpelijkheid en de tevredenheid van het werken met het BAR-instrument en de -leidraad evalueren. ‘We interviewen bedrijfsartsen over hun ervaring met het instrument in de praktijk. We vragen aan alle professionals naar de begrijpelijkheid van (het ingevulde) BAR-instrument en in hoeverre het instrument bruikbaar is in hun werk.’

Gevolgen voor doorontwikkeling BAR-instrument

In twee afsluitende focusgroepen bespreken deelnemers en onderzoekers de inzichten van het onderzoek. ‘We bespreken samen wat de inzichten betekenen voor de doorontwikkeling. De resultaten van het onderzoek én dit gesprek zullen verwerkt worden in een volgende versie van het BAR-instrument en -leidraad.’

Meepraten: Deel uw mening!

Voor de doorontwikkeling is de haalbaarheidsstudie van groot belang, maar het onderzoeksteam hoort graag van meer professionals hoe zij naar het BAR-instrument en de leidraad kijken. Op de projectwebsite is een feedbackformulier beschikbaar, waarmee professionals snel en makkelijk hun feedback kunnen geven. Heeft u als professional BAR 2.0 bekeken of er misschien al mee geëxperimenteerd? Dan horen we graag van u!