21 juli 2022

Doorontwikkeling BAR: aan tafel met werkgevers, werknemers en professionals

Het onderzoek naar de doorontwikkeling van het BAR-instrument en de leidraad komt op stoom. Hoog tijd voor een eerste terugblik met onderzoeker Donny Kreuger en projectleider Clare Luymes van Amsterdam UMC. De afgelopen maanden spraken zij met professionals, werknemers en werkgevers over de BAR en over re-integratie na ziekte in het algemeen.

Sinds de start van de doorontwikkeling van het BAR-instrument en leidraad in februari is het wat stil geweest rond het onderzoek. Niet voor niks, want er is hard gewerkt. Donny: ‘We hebben interviews afgenomen met werknemers en werkgevers over contactmomenten tijdens de re-integratie. Hoe gaat het contact onderling en wat vinden ze van het contact met professionals? We hebben nu 14 werknemers en werkgevers gesproken en gaan de komende maanden nog door met deze interviews. Uit de eerste gesprekken blijkt dat werkgevers en werknemers behoefte hebben aan regie over het re-integratietraject. Professionals kunnen hen daarbij ondersteunen door duidelijk en transparant te zijn.’

Met een focusgroep terug naar de basis

In mei en juni is met een aantal focusgroepen gewerkt aan doorontwikkeling van BAR 1.0. ‘Met drie bedrijfsartsen, drie verzekeringsartsen, vier arbeidsdeskundigen en een bedrijfsfysiotherapeut zijn we teruggekeerd naar de basis’, vertelt Clare. ‘Dat leverde meteen mooie discussies op, want wie is eigenlijk de eindgebruiker? De professional die het instrument invult, de zieke werknemer die wil re-integreren, de werkgever of zij allemaal?’

Gradering in prototype

De wensen van de focusgroep zijn met behulp van een student klinische informatiekunde verwerkt in een nieuw prototype van het BAR-instrument. Die wensen hadden onder andere betrekking op de mate waarin maat en getal opgenomen moeten worden. Donny verduidelijkt: ‘Neem bijvoorbeeld de gradering van het item “vasthouden van aandacht”. In BAR 1.0 zijn hier twee opties: een halfuur of een uur. Professionals wilden de mogelijkheden nauwkeuriger of juist met een marge kunnen beschrijven. Daarom hebben we op hun verzoek in het prototype een schuifbalkje opgenomen, waarmee nauwkeurig aan te geven is wat de mogelijkheden zijn.’

Visie van de werknemer

Andere onderdelen die zijn opgenomen in het nieuwe prototype zijn aandacht voor het gebruiksgemak, een overzicht van de re-integratie bij openen van het instrument en minder focus op het poortwachtersproces. Clare: ‘Het instrument moet ingezet worden om de re-integratie te bevorderen, niet om een vinkje te kunnen zetten in het poortwachtersproces.’ Daarnaast is er meer ruimte voor de beleving van de werknemer. ‘Die kan bij ieder invulmoment zijn visie op de re-integratie geven’, legt Donny uit. ‘Dat levert waardevolle informatie op, het is immers zijn re-integratietraject. Tegelijkertijd moeten we ervoor waken dat de werknemer niet het idee krijgt dat hij zelf zijn belastbaarheid mag bepalen. Dat doet de bedrijfsarts of de verzekeringsarts.’

Van prototype naar BAR 2.0

Er ontstonden in de focusgroepbijeenkomsten levendige discussies over het eigenaarschap van de BAR en de persoonlijke en sociale factoren die in het instrument opgenomen zijn. Donny: ‘Wat mag wettelijk gezien? Welke factoren neem je mee en in hoeverre vormen die een beperking? Dit zijn onderdelen die we de komende jaren gaan uitpluizen.’ De komende periode wordt het nieuwe prototype beoordeeld door de Adviesgroep, waarin de NVAB, de NVVG, de NVvA, het UWV en brancheorganisatie KoM vertegenwoordigd zijn. Hun aanbevelingen worden verwerkt in het instrument BAR 2.0, dat naar verwachting eind 2022 gepresenteerd wordt. ‘Voor wijdverbreid gebruik is het dan waarschijnlijk nog te vroeg’, aldus Clare. ‘Zo moet er bijvoorbeeld nog worden gewerkt aan de gebruiksvriendelijkheid van het instrument. Maar met het prototype en straks BAR 2.0 zetten we flinke stappen vooruit.’

Informatiebijeenkomst doorontwikkeling BAR

Meer weten over de voortgang van het project doorontwikkeling BAR? Op 27 september 2022 presenteert het BAR-onderzoeksteam het nieuwe prototype tijdens een interactieve sessie op de ZonMw conferentie Werk, inkomen en gezondheid. Aanmelden kan via de website van de conferentie. Aan de mogelijkheid om deze sessie digitaal bij te wonen wordt gewerkt. Meer informatie volgt.